Stichting "Et Karkien Blesdieke"
 

 

Markeweg 89
8398 GM BLESDIJKE

 

  ....Stichting "et Karkien Blesdieke" de plek voor al uw culturele activiteiten....

 

 

Home

Meer informatie

Contact

Stichting "et Karkien Blesdieke" is een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Na bespreking in "et Karkien" op 1 juli 2002 met het bestuur van de NH Kerkvoogdij, Plaatselijk Belang Blesdijke en de adspirant bestuursleden "et Karkien" wordt besloten het traject tot oprichting van een stichting in te gaan.

De stichting heeft ten doel:
- het als bepalend dorpsgezicht in stand houden van het historisch kerkgebouw te Blesdijke.
- het ter beschikking stellen van het kerkgebouw voor huwelijken, kerkdiensten, uitvaarten en culturele activiteiten.
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
  bevorderlijk kunnen zijn.

Op 27 september 2002 is de stichting officieel opgericht.
Vervolgens is op 13 juli 2004 de koopakte van het kerkgebouw definitief ondertekend bij de notaris.
Na een interne verbouwing is op
28 april 2005 "et Karkien" als dorps centrum officieel geopend door onze voormalige burgemeester Heite. Symbolisch is de kerkklok geluid en de vlag van Blesdijke voorin de kerk geplaatst.

Inmiddels zijn er diverse activiteiten, zoals huwelijksinzegeningen, kerkdiensten, kerstmarkten, exposities en culturele aangelegenheden de revue gepasseerd.

De stichting heeft ruim 150 donateurs waarvan er een aantal actief meehelpen als vrijwilliger aan het in stand houden van "et karkien". Voor een bijdrage van 10,00 euro per jaar kunt u ons al steunen.

 

Agenda "et Karkien"

Dinsdag 23 april 2024 Presentatie van Hans Salverda:
  over schilder en fotograaf Hans Kuiper.

 aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Entree: vrije gift  klik hier voor de poster